Είμαστε μια ποικιλόμορφη, χωρίς αποκλεισμούς, δυναμική και πολύ υποστηρικτική ομάδα με κοινή αίσθηση σκοπού. Σκοπός μας είναι να καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον ώστε να αναδείξετε την προσωπικότητα, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά σας.

Ελάτε να σχεδιάσουμε το επαγγελματικό σας μέλλον με τον τρόπο που σας ταιριάζει καλύτερα.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Drag and drop files here or Browse
10 MB max. Allowed files PDF, DOCX, DOC

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται σε σχέση με τις ανάγκες της Εταιρίας μας και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για να αξιοποιηθούν σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συνεργασίες.

FOLLOW US @ LinkedIn

STAY UP TO DATE ON OUR LATEST NEWS AND ACTIVITIES!